هزینه آزادسازی مدارک دانشگاهی

Image ۱۰
آذر

هزینه آزادسازی مدارک دانشگاهی

نرخ جدید اعلام شده از 7 آذر ماه برای آزادسازی مدرک دانشگاه دولتی (لغو تعهد):

مدرک کارشناسی با پرداخت 56 میلیون تومان (ترمی 7 میلیون تومان )

مدرک کارشناسی ارشد با پرداخت 50 میلیون تومان (ترمی 12/5 میلیون تومان )

و مدرک دکتری با پرداخت 90 میلیون تومان (ترمی 22/5 میلیون تومان)  آزادسازی خواهد شد.

برای آزادسازی مدرک دانشگاهی از طریق پرداخت نقدی باید به سامانه سجاد مراجعه کنید.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.