همکاران ما

Image

علی ستاره


مدیر آموزش

Image

میلاد مظفری نژاد


مدیر دپارتمان تحصیل در ترکیه

Image

مهسا رحیمی


مدیر روابط عمومی و مشاور تحصیلی

Image

روشنک حاجی اکبری


مدرس هندسه

Image

محمد محمدزاده


مدرس زبان ترکی

Image

مهسا ادیب


مدرس زبان ترکی

Image

دنیز مرشدزاده


مدرس زبان ترکی

Image

فاطمه احمدی


مشاور ثبت نام

Image

ماریا قیرگر


مشاور ثبت نام