تاریخ آزمون های یوس 2023

Image ۲۱
آبان

تاریخ آزمون های یوس 2023

 

آزمون یوس مرکزی (TR-YÖS)

سنترهای آزمون : استانبول ، آنکارا ، ازمیر ، طرابزون ، وان ، بورسا ، قاضی آنتب ، اورفا ، ماردین ، قونیه ، ایران (تبریز)

شروع ثبت نام: 1401/09/03

پایان ثبت نام: 1401/09/14

هزینه آزمون : 800 لیر

آخرین مهلت ثبتنام : 1401/09/24 - 1401/09/21

هزینه آزمون برای ثبتنام در بازه 21 تا 24 آذر : 50 درصد بیشتر از هزینه اصل آزمون

تاریخ آزمون: 1401/11/09

ساعت آزمون: 11:15 (به وقت ترکیه)

مدت زمان آزمون : 100 دقیقه

اعلام نتایج: اعلام نشده

اعتبار آزمون : 2 سال

عکس متقاضیان خارج و داخل ترکیه جهت شرکت در آزمون ، در مراکز معرفی شده توسط OSYM گرفته خواهد شد.

---------------------------------------------------------------

دانشگاه خصوصی باشکنت

شهر: آنکارا

شروع ثبت نام: اعلام نشده

پایان ثبت نام: اعلام نشده

تاریخ آزمون یوس مرحله اول :  1401/11/28

تاریخ آزمون یوس مرحله دوم :  1401/12/26

تاریخ آزمون یوس مرحله سوم :  1402/01/25

تاریخ آزمون یوس مرحله چهارم :  1402/02/22

تاریخ آزمون یوس مرحله پنجم :  1402/03/12

تاریخ آزمون یوس مرحله ششم:  1402/03/19

هزینه آزمون: 1850 لیر

مراکز آزمون: آنکارا

--------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی هارران

شهر: شانلی اورفا

شروع ثبت نام: 1401/10/12

پایان ثبتنام(تمدید تا تاریخ) : 1401/12/21

تاریخ آزمون اول: 1402/01/09

ساعت آزمون: 14:00 (به وقت ترکیه)

تاریخ اعلام نتایج: 1402/01/04

هزینه آزمون: 275 لیر

مراکز آزمون: استانبول، آنکارا، وان، ازمیر،هاتای،قاضی آنتپ،کایسری

شروع ثبت نام آزمون دوم: 1402/02/18

پایان ثبت نام آزمون دوم: 1402/03/21

تاریخ آزمون دوم: 1402/04/03

ساعت آزمون: 10:00 (به وقت ترکیه)

هزینه آزمون: 275 لیر

تاریخ اعلام نتایج:1402/04/21

مراکز آزمون: شانلی اورفا ، کیلیس ، کایسری ، مرسین ، کونیا ، ازمیر ، استانبول ، قاضی آنتب ، بورسا و آنکارا

 

-------------------------------------------------------------------------

دانشگاه کاپادوکیا

شهر: نوشهیر

شروع ثبت نام: 1401/10/27

پایان ثبت نام: 1401/12/24

تاریخ آزمون یوس مرحله اول :  1401/12/27

شروع ثبت نام: 1401/12/29

پایان ثبت نام: 1402/02/30

تاریخ آزمون یوس مرحله دوم :  1402/03/06

شروع ثبت نام: 1402/03/15

پایان ثبت نام: 1402/04/31

تاریخ آزمون یوس مرحله سوم :  1402/05/07

شروع ثبت نام: 1402/05/09

پایان ثبت نام: 1402/07/01

تاریخ آزمون یوس مرحله چهارم :  1402/07/08

هزینه آزمون: 15 دلار

ساعت آزمون: 10:00 (به وقت ترکیه)

مراکز آزمون: استانبول و مرسین

-----------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی دوملوپینار

شهر:کوتاهیا

شروع ثبت نام: 1401/10/27

پایان ثبت نام: 1401/12/21

تاریخ آزمون اول: 1401/12/27

ساعت آزمون: 11:00 (به وقت ترکیه)

تاریخ اعلام نتایج: اعلام نشده

هزینه آزمون: 500 لیر

مراکز آزمون: کوتاهیا،بورسا،استانبول،آنکارا

آزمون دوم دانشگاه دوملوپینار

شروع ثبت نام: 1402/01/28

پایان ثبت نام: 1402/03/10

تاریخ آزمون اول: 1402/03/20

ساعت آزمون: 11:00 (به وقت ترکیه)

تاریخ اعلام نتایج: اعلام نشده

هزینه آزمون: 500 لیر

مراکز آزمون: کوتاهیا،بورسا،استانبول،آنکارا، ازمیر، کونیا و مرسین

-------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی آبانت عیزت

شهر:بولو

شروع ثبت نام: 1401/12/20

پایان ثبت نام: 1401/12/26

تاریخ آزمون: 1401/12/27

ساعت آزمون: 10:00 (به وقت ترکیه)

تاریخ اعلام نتایج: اعلام نشده

هزینه آزمون: 1250 لیر

مراکز آزمون: اعلام نشده

---------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی ازمیر دموکراسی

شهر:ازمیر

شروع ثبت نام: 1401/12/23

پایان ثبت نام: 1402/01/03

تاریخ آزمون: 1402/01/05

ساعت آزمون: 14:00 (به وقت ترکیه)

تاریخ اعلام نتایج: اعلام نشده

هزینه آزمون: 2000 لیر

مراکز آزمون: ازمیر

ازمیر دموکراسی آزمون دوم

شروع ثبت نام: 1402/02/04

پایان ثبت نام: 1402/02/07

تاریخ آزمون: 1402/02/09

-----------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی کاراتای

شهر:کونیا

شروع و پایان ثبت نام: بازه آزمون ها

تاریخ آزمون یوس مرحله اول: 1402/01/17

تاریخ آزمون یوس مرحله دوم: 1402/02/07

تاریخ آزمون یوس مرحله سوم: 1402/03/04

تاریخ آزمون یوس مرحله چهارم:  1402/04/01

تاریخ آزمون یوس مرحله پنجم: 1402/04/22

تاریخ آزمون یوس مرحله ششم: 1402/05/05

تاریخ آزمون یوس مرحله هفتم: 1402/05/19

تاریخ آزمون یوس مرحله هشتم: 1402/06/02

تاریخ آزمون یوس مرحله نهم: 1402/06/09

تاریخ آزمون یوس مرحله دهم: 1402/06/16

مراکز آزمون: کونیا

هزینه آزمون: 500 لیر

----------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی چکوروا

شهر: آدانا

شروع ثبت نام: 1401/10/12

پایان ثبت نام: 1402/01/11

تاریخ آزمون 1402/02/09

ساعت آزمون: 9:30 (به وقت ترکیه)

اعلام نتایج: اعلام نشده

هزینه آزمون:700 لیر

مراکز آزمون: استانبول،آنکارا،آدانا،وان،قاضی آنتپ،ازمیر

 

برای دانلود نمونه سوالات آزمون یوس چکوروا اینجا کلیک کنید!

شروع انتخاب رشته : 1402/03/01

پایان انتخاب رشته : 1402/03/21

نتایج انتخاب رشته : 1402/04/02

انتخاب رشته با : نمره آزمون یوس چوکوروا ، 19 ماییس ، ارجیس ، اولوداغ ، آزمون SAT  و نمره آزمون TR-YÖS

--------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی ساکاریا

شهر:ساکاریا

شروع ثبت نام: 1401/10/30

پایان ثبت نام: 1402/01/13

تاریخ آزمون: 1402/02/09

ساعت آزمون: 15:00 (به وقت ترکیه)

تاریخ اعلام نتایج: 1402/02/25

هزینه آزمون: 800 لیر

مراکز آزمون: استانبول،قاضی آنتپ، آنکارا، هاتای، ساکاریا،مرسین،ازمیر

 

 برای دانلود سوالات یوس2023 ساکاریا اینجا کلیک کنید.

 

شروع انتخاب رشته : 1402/02/25

پایان انتخاب رشته : 1402/04/02

نتایج انتخاب رشته : 1402/04/25

انتخاب رشته با : نمره آزمون یوس ساکاریا، ، آزمون SAT  و نمره آزمون TR-YÖS

--------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی کاستامونو

شهر: کاستامونو

شروع ثبت نام: 1401/11/10

پایان ثبت نام: 1402/01/30

تاریخ آزمون: 1402/02/09

ساعت آزمون: 10:00 (به وقت ترکیه)

هزینه آزمون: 500 لیر

مزاکز آزمون: استانبول،آنکارا،بورسا،قاضی آنتپ

اعلام نتایج: 1402/02/20

---------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی17 ایلول

شهر: باندرما

شروع ثبت نام: 1402/01/07

پایان ثبت نام: 1402/01/30

تاریخ آزمون: 1402/02/09

ساعت آزمون: اعلام نشده

اعلام نتایج: اعلام نشده

هزینه آزمون: 1000 لیر

مراکز آزمون: باندرما

---------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی مرسین

شهر: مرسین

شروع ثبت نام: 1401/11/17

پایان ثبت نام: 1402/01/13

تاریخ آزمون: 1402/02/16

ساعت آزمون: 11:00 (به وقت ترکیه)

اعلام نتایج: اعلام نشده

آزمون دوم مرسین : 

شزوع ثبتنام : 1402/03/02

پایان ثبتنام : 1402/03/14

تاریخ آزمون : 1402/03/20

مراکز آزمون :  مرسین

هزینه آزمون  : 1500 لیر

-----------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی استانبول

شهر: استانبول

شروع ثبت نام: 1401/10/19

پایان ثبت نام: 1402/01/18

تاریخ آزمون: 1402/02/16

ساعت آزمون: 15:00(به وقت ترکیه)

اعلام نتایج: 1402/03/02

هزینه آزمون: 1300 لیر

مراکز آزمون: استانبول،آنکارا،ازمیر،هاتای،ماردین،ترابزون،وان

 

برای دانلود سوالات یوس 2023 دانشگاه استانبول کلیک کنید.

----------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی اولوداغ

شهر: بورسا

شروع ثبت نام: 1401/11/14

پایان ثبت نام: 1402/01/21

تاریخ آزمون: 1402/02/16

ساعت آزمون: 10:00 (به وقت ترکیه)

هزینه آزمون: 1500 لیر

تاریخ اعلام نتایج: 1401/03/23

مراکز آزمون: استانبول،آنکارا،بورسا

------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی ماردین

شهر: ماردین

تازیخ آزمون تغییر کرده در مورد مراکز آزمون و هزینه آزمون جدید اطلاعی داده نشده

شروع ثبت نام: 1401/11/01

پایان ثبت نام: 1402/02/10

تاریخ آزمون: 1402/02/23

ساعت آزمون: 11:00 (به وقت ترکیه)

تاریخ اعلام نتایج: مشخص نشده

هزینه آزمون : 600 لیر

مراکز آزمون: قاضی آنتپ، آنکارا، استانبول، مرسین، ازمیر،آنکارا، وان، سامسون

------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی اسکی شهیر تکنیک

شهر: اسکی شهیر

شروع ثبت نام: 1401/12/22

پایان ثبت نام: 1402/02/15

تاریخ آزمون: 1402/02/30

ساعت آزمون: 14:00 (به وقت ترکیه)

تاریخ اعلام نتایج: اعلام نشده

هزینه آزمون: 480 لیر

مراکز آزمون: ،استانبول،آنکارا،مرسین،اسکی شهیر، وان ،آدانا ، آنتالیا ، بورسا ، چاناک کاله ، دنیزلی ، دیرباکیر ، ادیرنه ،ارزروم ، قاضی آنتب ، هاتای ، ازمیر ، کایسری ، کیلیس ، کوجتعلی ، کونیا ، ماردین ، مرسین ، موغلا ، سامسون ، شانلی اورفا  و ترابزون

--------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی جمهوریت

شهر: سیواس

شروع ثبت نام: 1401/12/29

پایان ثبت نام: 1402/02/13

تاریخ آزمون: 1402/02/30

ساعت آزمون: 10:00 (به وقت ترکیه)

تاریخ اعلام نتایج: اعلام نشده

هزینه آزمون: 800 لیر

مراکز آزمون: سیواس،استانبول،آنکارا،مرسین،قاضی آنتپ

------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی 19 ماییس

شهر: سامسون

شروع ثبت نام: 1401/10/12

پایان ثبت نام: 1402/01/27

ثبتنام دیرهنگام: 1402/02/03- 1402/01/28

تاریخ آزمون: 1402/02/31

ساعت آزمون: 13:00 (به وقت ترکیه)

اعلام نتایج: 1402/03/21

هزینه آزمون: 800 لیر

مراکز آزمون: آنکارا،آنتالیا، دیارباکر،استانبول،ازمیر،سامسون،کیلیس،ریزه

 

 برای دانلود سوالات یوس2023 19 ماییس اینجا کلیک کنید.

 

شروع انتخاب رشته : 1402/03/25

پایان انتخاب رشته : 1402/04/06

نتایج انتخاب رشته : 1402/04/19

انتخاب رشته با : نمره آزمون یوس 19 ماییس ، ،نمرات  آزمون  یوس سایر دانشگاه ها و نمره آزمون TR-YÖS

 

برای مشاهده لیست آزمون های مورد قبول 19 ماییس برای انتخاب رشته اینجا کلیک کنید !

-------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی آنادولو

شهر: اسکی شهیر

شروع ثبت نام: 1401/12/22

پایان ثبت نام: 1402/02/08

تاریخ آزمون:  1402/03/07 ویا 1402/03/14

ساعت آزمون: اعلام نشده

اعلام نتایج: 1402/03/18

هزینه آزمون: 800 لیر

مراکز آزمون: استانبول، بورسا، آنکارا، ترابزون، آنکارا، قاضی آنتپ

 

شروع انتخاب رشته : 1402/03/19

پایان انتخاب رشته : 1402/03/24

نتایج انتخاب رشته : 1402/03/26

انتخاب رشته با : نمره آزمون یوس آنادولو و نمره آزمون TR-YÖS

--------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی آبانت عزت

شهر: بولو

شروع ثبت نام: 1402/01/18

پایان ثبت نام: 1402/03/04

تاریخ آزمون: 1402/03/07

ساعت آزمون: 10:00 (به وقت ترکیه)

تاریخ اعلام نتایج: اعلام نشده

هزینه آزمون: 1000 لیر

مراکز آزمون: مرسین

---------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی مصطفی کمال

( این آزمون بدلیل وقوع زلزله های اخیر در شهر هاتای لغو شد و نحوه پذیرش این دانشگاه از طریق نمره آزمون یوس مرکزی و نمره آزمون یوس سایر دانشگاه ها انجام خواهد شد .)

شهر: هاتای

شروع ثبت نام: 1401/11/12

پایان ثبت نام: 1402/02/12

تاریخ آزمون: 1402/03/09

ساعت آزمون: 14:00 (به وقت ترکیه)

تاریخ اعلام نتایج: اعلام نشده

هزینه آزمون: 500 لیر

مراکز آزمون: هاتای

--------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی اسپارتا اویگولامالی بیلیملر

شهر: اسپارتا

شروع ثبت نام: 1402/01/25

پایان ثبت نام: 1402/02/22

تاریخ آزمون: 1402/03/12

ساعت آزمون: 10:00 (به وقت ترکیه)

تاریخ اعلام نتایج: اعلام نشده

هزینه آزمون: 750 لیر

مراکز آزمون: اسپارتا

-------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی اگه

شهر: ازمیر

شروع ثبت نام: 1401/12/15

پایان ثبت نام: 1402/02/12

تاریخ آزمون: 1402/03/13

ساعت آزمون: 13:00 (به وقت ترکیه)

تاریخ اعلام نتایج: 1402/03/26

هزینه آزمون: 1000 لیر

مراکز آزمون: ازمیر،آنکارا،استانبول

------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی یوزونجوییل

شهر: وان

شروع ثبت نام: 1401/12/29

پایان ثبت نام: 1402/02/20

تاریخ آزمون: 1402/03/13

ساعت آزمون: 10:00 (به وقت ترکیه)

تاریخ اعلام نتایج: 1402/03/26

هزینه آزمون: 800 لیر

مراکز آزمون: وان ،استانبول و آنکارا

----------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی اینونو

شهر: اینونو

شروع ثبت نام: 1402/01/09

پایان ثبت نام: 1402/04/05

تاریخ آزمون: 1402/05/21

ساعت آزمون: 12:00 (به وقت ترکیه)

هزینه آزمون: 800 لیر

تاریخ اعلام نتایج: اعلام نشده

مراکز آزمون: آنکارا .بورسا .استانبول. ازمیر. قاضی آنتپ

----------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی آرتوکلو

شهر: ماردین

شروع ثبت نام: 1401/11/01

پایان ثبت نام: 1402/02/15

تاریخ آزمون: 1402/03/13

ساعت آزمون: 11:00 (به وقت ترکیه)

هزینه آزمون: 600 لیر

تاریخ اعلام نتایج: 1402/03/23

مراکز آزمون: ماردین ، شانلی اورفا ، قاضی آنتب ، کیلیس ، کاهرامان ماراش ، هاتای ، مرسین ، آنتالیا ، بورسا ، استانبول ، انکارا ، ازمیر ، کونیا ، سامسون و وان

------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی 9 ایلول

شهر: ازمیر

شروع ثبت نام: 1402/01/14

پایان ثبت نام: 1402/01/28

تاریخ آزمون: 1402/03/14

ساعت آزمون: 11:00 (به وقت ترکیه)

هزینه آزمون: 800 لیر

تاریخ اعلام نتایج: 1402/03/19

مراکز آزمون: ازمیر

------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی کارابوک

شهر: کارابوک

شروع ثبت نام: 1402/01/12

پایان ثبت نام: 1402/03/05

تاریخ آزمون: 1402/03/13

ساعت آزمون: 13:00 (به وقت ترکیه)

هزینه آزمون: 600 لیر

تاریخ اعلام نتایج: 1402/03/17

مراکز آزمون: کارابوک.مرسین

-------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی نجم الدین ارباکان

شهر: کونیا

شروع ثبت نام: 1402/01/28

پایان ثبت نام: 1402/02/22 تمدید تا تاریخ : 1402/02/31

تاریخ آزمون: 1402/03/16

ساعت آزمون: اعلام نشده

تاریخ اعلام نتایج: 1402/04/01

هزینه آزمون: 750 لیر

مراکز آزمون: استانبول ، کونیا

کارت ورود به جلسه:1402/03/05

------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی آتاتورک

شهر: ارزروم

شروع ثبت نام: 1402/01/14

پایان ثبت نام: 1402/02/25

تاریخ آزمون: 1402/03/20

ساعت آزمون: 11:00 (به وقت ترکیه)

تاریخ اعلام نتایج: اعلام نشده

هزینه آزمون: 750 لیر (داخل ترکیه)

هزینه آزمون: 45 یورو (خارج از ترکیه)

مراکز آزمون: استانبول ، قاضی آنتب ، هاتای ، بورسا ، اورفا ، مرسین ، کیلیس ، ازمیر ، ارزروم ، کنیا (قونیه)، وان

 

دانلود نمونه سوالات یوس آزمون آتاتورک ، کلیک کنید !

------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی ارجیس

شهر: کایسری

شروع ثبت نام: 1402/01/12

پایان مهلت ثبت نام: 1402/02/12

تاریخ آزمون: 1402/03/20

ساعت آزمون: 14:00 (به وقت ترکیه)

هزینه آزمون: 950 لیر

تاریخ اعلام نتایج: 1402/03/31

مراکز آزمون: ازمیر.آنکارا.استانبول.آنتالیا،کایسری،آدانا و وان 

-----------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی اوشاک

شهر: اوشاک

شروع ثبت نام: 1402/01/23

پایان مهلت ثبت نام: 1402/02/31

تاریخ آزمون: 1402/03/21

ساعت آزمون: 14:00 (به وقت ترکیه)

هزینه آزمون: 500 لیر

تاریخ اعلام نتایج: 1402/04/02

مراکز آزمون: استانبول، آنکارا،آدانا،ازمیر،بورسا ، قاضی آنتب ، کونیا و شهر اوشاک

زبان آزمون : ترکی یا انگلیسی

 

برای دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه اوشاک اینجا کلیک کن !

----------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی گیرسون

شهر: گیرسون

شروع ثبت نام: 1402/01/12

پایان ثبت نام: 1402/02/12

تاریخ آزمون: 1402/03/21

ساعت آزمون: 10:00 (به وقت ترکیه)

تاریخ اعلام نتایج:اعلام نشده

هزینه آزمون: 700 لیر

مراکز آزمون: اعلام نشده

---------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی آنکارا

شهر: آنکارا

شروع ثبت نام: 1402/01/18

پایان ثبت نام: 1402/02/15

تاریخ آزمون: 1402/03/21

ساعت آزمون: 10:00 (به وقت ترکیه)

تاریخ اعلام نتایج: 1402/03/31

هزینه آزمون: 2000 لیر

مراکز آزمون: آنکارا،استانبول،ازمیر،بورسا...

-------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی سلچوک

شهر: قونیه

شروع ثبت نام: 1402/01/24

پایان ثبت نام: 1402/02/15

تاریخ آزمون: 1402/03/21

ساعت آزمون: 11:00 (به وقت ترکیه)

تاریخ اعلام نتایج: -----

هزینه آزمون: 600 لیر

مراکز آزمون: آنکارا،استانبول،ازمیر،آنتالیا ، قاضی آنتب ، قونیه

-------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی ارزروم تکنیک

شهر: ارزروم

شروع ثبت نام: 1402/02/04

پایان ثبت نام: 1402/03/01

تاریخ آزمون: 1402/03/21

ساعت آزمون: 10:00 (به وقت ترکیه)

تاریخ اعلام نتایج: اعلام نشده

هزینه آزمون: اعلام نشده

مراکز آزمون: اعلام نشده

------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی کارادنیز تکنیک

شهر: ترابزون

شروع ثبت نام: 1401/11/26

پایان ثبت نام: 1402/03/05

تاریخ آزمون: 1402/03/31

ساعت آزمون: 14:00 (به وقت ترکیه)

تاریخ اعلام نتایج: 1402/04/14

هزینه آزمون: 750 لیر

مراکز آزمون استانبول ، آنتالیا ، بورسا ، ازمیر ، کایسری ، کونیا ، مرسین ، وان و ترابزون

-----------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی جراح پاشا

شهر: استانبول

شروع ثبت نام: 1401/12/08

پایان ثبت نام: 1402/03/19

تاریخ آزمون: 1402/04/03

ساعت آزمون: 14:00 (به وقت ترکیه)

تاریخ اعلام نتایج:1402/04/19

هزینه آزمون: 1500 لیر

مراکز آزمون استانبول ، آنکارا ، ازمیر ، ترابزون ، وان و تهران

--------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی قاضی آنتپ

شهر: قاضی آنتپ

شروع ثبت نام: 1401/11/12

پایان ثبت نام: 1402/03/12

تاریخ آزمون: 1402/04/17

ساعت آزمون: 13:30 (به وقت ترکیه)

تاریخ اعلام نتایج:اعلام نشده

هزینه آزمون (سنترهای داخل کشور ترکیه ) : 650 لیر

هزینه آزمون (سنترهای خارج از کشور ترکیه ) : 1700 لیر

مراکز آزمون : تهران، تبریز ،وان،استانبول،آنکارا،ازمیر ، آدانا ، آدی یامان ، آنتالیا ، بورسا ، هاتای ، مرسین ، قاضی آنتب ، کایسری ، کوجاعلی ، کونیا ، مالاتیا ، کاهرامان ماراش ، ماردین ، سامسون ، شانلی اورفا ، کیلیس ، عثمانیه ،  

--------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی مارمارا

شهر: استانبول

شروع ثبت نام: 1402/02/04

پایان ثبت نام: 1402/03/12

تاریخ آزمون: 1402/04/17

ساعت آزمون: 14:00 (به وقت ترکیه)

تاریخ اعلام نتایج:اعلام نشده

هزینه آزمون: 1000 لیر

مراکز آزمون : استانبول

--------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی فرات

شروع ثبت نام: 1401/12/22

پایان ثبت نام: 1402/03/28

تاریخ آزمون: 1402/04/19

ساعت آزمون: 14:00 (به وقت ترکیه)

تاریخ اعلام نتایج:اعلام نشده

هزینه آزمون: 650 لیر

مراکز آزمون : آنکارا،استانبول،قاضی آنتپ،شانلی اورفا

--------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی دوزجه

این دانشگاه آزمون یوس برگزار نمیکند و از طریق نمرات آزمون یوس مرکزی و آزمون SAT اقدام به پذیرش دانشجو میکند.

شروع انتخاب رشته : 1402/01/18

پایان انتخاب رشته : 1402/03/19

نتایج انتخاب رشته : -

انتخاب رشته با :نمره آزمون SAT  و نمره آزمون TR-YÖS

--------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی ازمیر کاتب چلبی

این دانشگاه آزمون یوس برگزار نمیکند و از طریق نمرات آزمون یوس مرکزی و آزمون های یوس دیگر اقدام به پذیرش دانشجو میکند.

شروع انتخاب رشته : 1402/01/25

پایان انتخاب رشته : 1402/03/25

نتایج انتخاب رشته : 1402/04/052

انتخاب رشته با : آزمون SAT  و نمره آزمون TR-YÖS و نمره آزمون یوس دانشگاه های  19 ماییس ، ارجیس ، اولوداغ و....

--------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دولتی ابانت عزت بایسال

شهر: بولو آبانت عزت بایسال

شروع ثبت نام: 1402/08/15

پایان ثبت نام: 1402/08/25

تاریخ آزمون: 1402/08/27

ساعت آزمون: 10:00 (به وقت ترکیه)

تاریخ اعلام نتایج:اعلام نشده

هزینه آزمون: 2800 لیر

مراکز آزمون : بولو،

--------------------------------------------------------------------------------
 

دانشگاه دولتی کارابوک

شهر: کارابوک

شروع ثبت نام: 1402/08/19

پایان ثبت نام: 1402/08/23

تاریخ آزمون: 1402/08/26

ساعت آزمون: 14:00 (به وقت ترکیه)

تاریخ اعلام نتایج:اعلام نشده

هزینه آزمون: 750 لیر

مراکز آزمون : کارابوک

--------------------------------------------------------------------------------


 

برای مشاهده لیست کامل آزمون های مورد قبول  دانشگاه کاتب چلبی برای پذیرش دانشجو در سال 2023 ، اینجا کلیک کنید!

 

              ****************************

3 نظر

Images

محسن

شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱

عالی بود

Images

مدیر سایت

شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱

ممنونم

Images

علی

شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱

ممنون از زحماتتون

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.