لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ترکیه 2024

Image ۳۰
آبان

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ترکیه 2024

یکی از موارد الزامی برای دانشجویانی که فصد تحصیل در خارج کشور رو دارند ، مورد تایید بودن دانشگاه محل تحصیل خود توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد . به همین دلیل خیلی مهم است که دانشجو بتواند قبل از اخذ پذیرش از دانشگاه، از معتبر بودن آن توسط وزارت علوم مطمئن شود  تا بدین صورت با آسودگی خاطر بیشتری به تحصیل خود بپردازد.  با بررسی های کارشناسی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و در نظر گرفتن سه نظام رتبه بندی معتبر بین المللی Times، QS ، Shanghai لیست دانشگاه های خارج از کشور مورد تائید وزارت علوم جهت ورودی های سال تحصیلی 2023-2024 مشخص و اعلام گردید.

ضروری است متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه‌های خارج از کشور از تاریخ 1398/04/01 برابر  با 2019/06/22 صرفأ در دانشگاه‌های گروه الف (ممتاز) و گروه ب (خوب) قابل مشاهده در پایگاه اطلاع رسانی این اداره کل، ثبت نام رسمی نمایند. لذا مدارک صادره از دانشگاه‌های گروه ج (متوسط) چنانچه پذیرش رسمی آنها پس از تاریخ یاد شده باشد، صرفأ تا مقطع کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشیابی است.


لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم :

گروه الف(ممتاز)
 

        Ankara University
        Hacettepe University
        Istanbul Technical University
        Istanbul University
        Koc University
        Middle East Technical University

گروه ب(خوب)
 

    Bilkent University
    Bogazici University
    Cukurova University
    Dokuz Eylul University
    Ege University
    Gazi University
    Ihsan Dogramaci Bilkent University
    Marmara University
    Sabanci University
    TOBB Ekonomi ve Teknoloji University

گروه ج(متوسط)
 

    Acibadem University
    Akdeniz University
    Bahcesehir University
    Baskent University
    Cankaya University
    Erciyes University
    Firat University
    Gaziantep University
    Istanbul Bilgi University
    Izmir Institute of Technology
    Kocaeli University
    Mersin University
    Necmettin Erbakan University
    Ozyegin University
    Uludag University
    Yildiz Technical University
    Atilim University

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.